นักศึกษา คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คว้ารางวัลที่ 3 จาก การแข่งขันแปลจีน-ไทย ไทยจีน เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นักศึกษา คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คว้ารางวัลที่ 3 จาก การแข่งขันแปลจีน-ไทย ไทยจีน เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ และนักศึกษาจำนวน 5 คน เดินทางไปโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแปล-ล่ามจีนไทย-ไทยจีนสองภาษา ซึ่งส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 คน โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน นายธีรยศ เจียมวิเศษ-สุข และ นายปวิช ตั้งตนสกุลใหม่ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 คน นายอภิสิทธิ์ แซ่หว่างเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน ร่วมกับนิตยสารจีนไทยสองภาษา ระดับอุดมศึกษามีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 50 กว่าคน ผลการแข่งขันระดับอุดมศึกษาคือ นายอภิสิทธิ์ แซ่หว่าง ได้ 141 คะแนน อันดับที่ 3 นายธีรยศ เจียมวิเศษสุข ได้ 134 คะแนน อันดับที่ 6 และนายปวิช ตั้งตนสกุลใหม่ได้ 128 คะแนน อันดับที่ 8 รางวัลอันดับ 3 ได้เงินสด 4,000 บาท และหนังสือประกาศเกียรติคุณ และหนังสือนิตยสารไทย-จีน นายอภิสิทธิ์ แซ่หว่างรับมอบรางวัลและใบเกียรติบัตรจากผู้แทนสถานทูตประเทศจีน