การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน "การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ครั้งที่ 8" ในหัวข้อ "梦想点亮未来" (ความฝันจุดประกายอนาคต)       เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.เสารัตน์ แซ่ล่อ และนายภัทรวุฒิพงษ์ สลีวงศ์ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยในการแข่งขันครั้งนี้  น.ส.เสาวรัตน์ แซ่ล่อ ได้รับรางวัลชมเชย