นักศึกษาเอกจีนได้รางวัลที่ 3 ในการแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทย ไทย-จีนสองภาษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนได้รางวัลที่ 3 ในการแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทย ไทย-จีนสองภาษาครั้งที่ 4

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558  อาจารย์ดร.นริศ วศินานนท์นำนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนชั้นปีที่ 4  คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนจำนวน 3 คนได้แก่ น.ส.ศศิธร แซ่จ๋าว  น.ส.ณิชา แซ่หย่างและนายอานนท์ เชอมือ เข้าร่วมการแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทย ไทย-จีน ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย และผู้สนับสนุนโรงเรียนหยงฮว๋าย จูจี้ แผนกนานาชาติประเทศจีนและวารสารจีน-ไทยสองภาษารายเดือน ซึ่งจัดขึ้นที่ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 36 คน จากสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบัน ผลการแข่งขันคือ น.ส.ศศิธร แซ่จ๋าว นักศึกษาเอกวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 4 ของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รางวัลที่ 3 ซึ่งได้รับมอบเงินรางวัล 4,000 บาท วารสารจีน-ไทยสองภาษาจำนวน 12 ฉบับและทุนศึกษาต่อปริญญาโทประเทศจีนอีก 1 ทุน ในการนี้ทางคณะฯขอขอบคุณ อ.ดร.นริศ วศินานนท์ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่นำชื่อเสียงมาให้คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน