������������������������ ��������������������������������� คนพบจำนวน 1 ข่าว