รอบสอบ HSK ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์สอบคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน) ประจำปีพุทธศักราช 2562

/upload/files/HCU%20-%202019%20HSK%20PLAN.jpg

รอบสอบ HSK ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์สอบคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน) ประจำปีพุทธศักราช 2562

(รายละเอียดตาม LINK ที่ปรากฎด้านบน)

เพิ่มเติม

อ่านข่าวทั้งหมด >>