HCU Job Fair "แล้วเรื่อง "สมัครงาน" จะไม่ยากอย่างที่คิด"

 "แล้วเรื่อง "สมัครงาน" จะไม่ยากอย่างที่คิด"

แผนกแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญนักศึกษา ร่วมสมัครงานกับสถานประกอบการในโครงการ จัดกิจกรรม "แล้วเรื่อง "สมัครงาน" จะไม่ยากอย่างที่คิด"  ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โถงชั้นที่ 1 อาคารบรรณสาร 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-23126300 ต่อ 1216

เพิ่มเติม

อ่านข่าวทั้งหมด >>