HCU Job Fair "แล้วเรื่อง "สมัครงาน" จะไม่ยากอย่างที่คิด"

 "แล้วเรื่อง "สมัครงาน" จะไม่ยากอย่างที่คิด"

แผนกแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญนักศึกษา ร่วมสมัครงานกับสถานประกอบการในโครงการ จัดกิจกรรม "แล้วเรื่อง "สมัครงาน" จะไม่ยากอย่างที่คิด"  ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โถงชั้นที่ 1 อาคารบรรณสาร 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-23126300 ต่อ 1216

เพิ่มเติม

- รอบสอบ HSK ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์สอบคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน) ประจำปีพุทธศักราช 2563

- รอบสอบ HSK ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์สอบคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน) ประจำปีพุทธศักราช 2562

- ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การออกแบบกิจกรรมในห้องเรียน

- HCU Job Fair "แล้วเรื่อง "สมัครงาน" จะไม่ยากอย่างที่คิด"

- การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านจีนศึกษาครั้งที่ 1

- ขอเชิญร่วมงาน รำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ 2567 ปี

- โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2559

- CLC เพื่อสังคม ตอน “ ห้องเรียนสานฝันแบ่งปันความรู้ ”

- กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

อ่านข่าวทั้งหมด >>