ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน

••••••ข่าวประชาสัมพันธ์•••••••

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ วิทยาเขต บางพลี  โดยภายในงานมีกิจกรรม เช่น

●จัดแสดงนิทรรศกาลศิลปวัฒนธรรมจีน และขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นมา ในวันตรุษจีน  

●การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์จีน ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ "国民爱戴的第九世皇"  

●กิจกรรมแข่งขันประกวดคัดลายมือพู่กันจีน ระดับมัธยมศึกษา 

☆☆☆สนใจสอบถามรายละเอียดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวด   หรือรายละเอียดการเข้าร่วมชมงาน ได้ที่ 02-3126300 ต่อ 1477☆☆☆  

หรือ website : http://clc.hcu.ac.th หรือ  e-mail : chinesehcu@gmail.com และทางช่องทาง FB Fanpage: CLC.pr.fb Fanpage 

                                            

 

เพิ่มเติม

อ่านข่าวทั้งหมด >>