เปิดรับสมัครสอบ HSK ครั้งที่ 3-59 (สอบ 12 กุมภาพันธ์ 2560)

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพรเกีรยติ จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  (HSK) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางนา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 -25 มกราคม 2560  (ยกเว้น วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ติดต่อสอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมได้ที่  02 - 312 - 6300 ต่อ 1477,1478

 

เพิ่มเติม

อ่านข่าวทั้งหมด >>