เปิดรับสมัครสอบ HSK ครั้งที่ 2-59 (สอบ 14 มกราคม 2560)

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพรเกีรยติ จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  (HSK) ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางนา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 23 ธันวาคม 2559  (ยกเว้น วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ติดต่อสอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมได้ที่  02 - 312 - 6300 ต่อ 1477,1478

เพิ่มเติม

อ่านข่าวทั้งหมด >>