การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านจีนศึกษาครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับมหวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันจัด "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1 เมือ่วันที่ 7 ตุลาคม 2559 

เพิ่มเติม

- รอบสอบ HSK ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์สอบคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน) ประจำปีพุทธศักราช 2563

- รอบสอบ HSK ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์สอบคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน) ประจำปีพุทธศักราช 2562

- ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การออกแบบกิจกรรมในห้องเรียน

- HCU Job Fair "แล้วเรื่อง "สมัครงาน" จะไม่ยากอย่างที่คิด"

- การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านจีนศึกษาครั้งที่ 1

- ขอเชิญร่วมงาน รำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ 2567 ปี

- โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2559

- CLC เพื่อสังคม ตอน “ ห้องเรียนสานฝันแบ่งปันความรู้ ”

- กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

อ่านข่าวทั้งหมด >>