กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดให้มีพิธรประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559  โดยบัณฑิตต้องเข้าร่วมซ้อมและเข้าร่วมพิธีตามกำหนดการดังนี้ 

1. ซ้อมย่อย วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

2. ซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

3. พิธีประสาทปริญญาบัตร วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 

******หมายเหตุ บัณฑิตต่องเข้าร่วมรับการฝึกซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่โยพร้อมเพรียงกัน ผู้ที่ขาดการฝึกซ้อมวันใดวันหนึ่ง มหาวิทยาลัยถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับปริญญาบัตรในวันพิธี ******

เพิ่มเติม

- รอบสอบ HSK ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์สอบคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน) ประจำปีพุทธศักราช 2563

- รอบสอบ HSK ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์สอบคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน) ประจำปีพุทธศักราช 2562

- ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การออกแบบกิจกรรมในห้องเรียน

- HCU Job Fair "แล้วเรื่อง "สมัครงาน" จะไม่ยากอย่างที่คิด"

- การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านจีนศึกษาครั้งที่ 1

- ขอเชิญร่วมงาน รำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ 2567 ปี

- โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2559

- CLC เพื่อสังคม ตอน “ ห้องเรียนสานฝันแบ่งปันความรู้ ”

- กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

อ่านข่าวทั้งหมด >>