สรุปโครงการวิชาการ

1. สรุปองค์ความรู้งานวิจัยคณะวิชา
2. สรุปโครงการผงาดของจีนในศตวรรษที่ 21
3. โครงการบรรยายวิชาการสอนการวัดผลภาษาจีนให้ได้ผลดี
4. โครงการสัมมนาเรื่อง"การผงาดขึ้นของจีนในศตวรรษที่ 21 : โอกาส และท้าทาย" จัดโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาธุรกิจไทย - จีน
5. โครงการรำลึกวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ