โครงการเฉลิมฉลองตรุษจีน ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน "เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน"

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ อาคารบรรณสานสนเทศ ชั้น 1โดยในงานมีกิจกรรม 

  • กิจกรรมเชิดสิงโต 
  • พิธียกส่้มมงคลวันตรุษจีน
  • การจัดโต๊ะพิธีสักการะไหว้เทพเจ้าในวันตรุษจีน
  • การจัดแสดงนิทรรศกาลความเป็นมา ประเพณีสำคัญในวันตรุษจีน เป็นต้น