คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดนิทรรศการ และเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดนิทรรศการ และเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดนิทรรศการ และเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลตรุษจีน เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2559  ณ โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก. โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน