วิธีการเขียนตัวอักษรจีน

ผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาจีนใหม่ ๆ อาจจะเคยได้ยินกันจนหนาหูว่า "ภาษาจีนเขียนยาก จำยาก" อยากจะขอบอกว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด และไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งจำลำดับขีดอะไรกันให้มากมาย เพียงแค่หมั่นฝึกเขียน และเขียนตามลำดับขีดที่อาจารย์ให้คัดส่งเป็นการบ้านเป็นประจำทุกวัน ความเคยชินจากลำดับขีดจะซึมสู่ท่านเองโดยอัตโนมัติ เพียงแต่ พึงจำไว้ว่า ครั้งแรกที่เริ่มฝึกเขียนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขียนตามลำดับขีดให้ถูกต้อง อย่าเขียนแบบว่าขอให้ใกล้เคียงเป็นพอ เพราะหากท่านเขียนลำดับขีดผิด โครงสร้างตัวอักษรที่ผิด ๆ เหล่านั้น นอกจากจะทำให้อักษรจีนของท่านไม่สวยงามแล้ว ยังอาจทำให้ความหมายของตัวอักษรคลาดเคลื่อนได้

ก่อนอื่นเรามาเริ่มรู้จักเส้นขีดของอักษรจีน (笔画 bǐ huà ปี่ฮว่า ) ว่าแต่ละเส้นมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง สำหรับผู้ที่เริ่มเรียน ขอย้ำน่ะค่ะว่าไม่ต้องถึงขนาดจำชื่อของแต่ละเส้นได้ แต่เขียนและลากให้ถูกเป็นพอ

笔画 เส้นขีดของอักษรจีน

笔bǐ画huà

เส้นขีด

名míng     称chēng

 

例lì  字zì

 

 

笔bǐ画huà

เส้นขีด

名míng     称chēng

 

例lì  字zì

ตัวอย่างอักษร

点diǎn

广

横héng    钩gōu

横héng

横héng折zhé 钩gōu

竖shù

横héng折zhé 弯wān钩gōu

丿

撇piě

横héng撇piě 弯wān钩gōu

 

捺nà

横héng折zhé 折zhé折zhé钩gōu

提tí

竖shù折zhé 折zhé钩gōu

撇piě  点diǎn

竖shù    弯wān

竖shù  提tí

横héng折zhé 弯wān

沿

横héng折zhé 提tí

横héng    折zhé

弯wān  钩gōu

竖shù    折zhé

竖shù  钩gōu

撇piě    折zhé

竖shù弯wān 钩gōu

横héng    撇piě

斜xié  钩gōu

横héng折zhé 折zhé撇piě

卧wò  钩gōu

竖shù折zhé 撇piě