สัญลักษณ์

วงกลมด้านใน เป็นตัวอักษรคำว่า “华” ฮว๋า หรือหัว หมายถึงชาวจีน ในที่นี่เป็นคำย่อของภาษาจีน กรอบนอกเป็นรูปภาพมงคลจีนซึ่งประกอบด้วยค้างคาวห้าตัวล้อมรอบภาษาจีนเรียกว่า “อู่ฝู” ซึ่งเสียงพ้องกับคำว่า “อู่ฝู” หมายถึง เบญจมงคลหรือมงคลทั้งห้าประกอบด้วย ฝู 福 ( มั่งมีศรีสุข) ลู่ 禄( มีโชคลาภยศ) โซ่ว寿 (อายุมั่นขวัญยืน) อี๋ 宜 (การกิจราบรื่น) คัง 康 (กายจิตแข็งแรง) นัยโดยรวม คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนเพียบพร้อมด้วยมงคลห้าประการ (ออกแบบโดย อ.ดร.นริศ วศินานนท์)